Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/06/2021 06:06, số lượt xem: 38

Ban ngày khát uống sông quê,
ban đêm khát đợi mẹ đi không về.
Không gian khát buổi phân ly,
thời gian khát mảnh trăng thề năm xưa.