Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/07/2021 15:43, số lượt xem: 30

Bàn tay rụng tiếng thở dài,
đôi chân đi đã ra ngoài nỗi thương.
Tưởng cùng chung một con đường,
nào hay mỗi đứa mỗi phương khác trời!