Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/03/2021 07:33, số lượt xem: 39

Tử, sinh cũng chẳng mệt,
giống như thể đi, về.
Giận, hờn là doạ chết,
giống như em ghen, khi.