Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/03/2021 15:21, số lượt xem: 40

Cõi đời một thoáng mơ hồ,
còn chi năm đợi tháng chờ, còn chi!
Người đi thoả chí mà đi,
còn người ở lại, biết vì ai đây?
Ba sinh có đựng đầy ngày,
trăm năm có được vơi đầy người không?
Hay là cứ tắt lửa lòng,
lim rim than đợi mà hong tình chờ?