Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/04/2021 06:27, số lượt xem: 55

Cầu ao đã bỏ hoang lâu,
ao chuôm khô nước đã màu xanh rêu.
Mái tranh loang uá nắng chiều,
ngõ vào đã rậm rất nhiều cỏ may.
Hàng cau đã xác thân gầy,
dàn trầu lá rụng chan đầy nước mưa.
Ngồi buồn dưới mái nhà xưa,
mẹ không còn nữa, em chưa quay về.
Lẽ nào một thoáng ra đi,
trở về đã chẳng còn gì nữa sao?
Mẹ giờ đang ở nơi nao,
em giờ đang ngụ xứ nào, hỡi em?
Chập chờn đom đóm bay đêm,
hoang vu trùm khắp bậc thềm nhà xưa.

1/2019