Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/04/2021 06:11, số lượt xem: 76

Gặp một bến sông chưa từng gặp,
nghe tiếng gọi đò chưa từng nghe.
Chả lẽ vẫn nỗi đau vong khuất,
đã từng hẹn đợi bến sông quê?

Thanh Trì 2019