Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/07/2021 06:10, số lượt xem: 20

Nhân sinh cõi lạ,
đời biết về đâu?
Đêm mòn trắng dạ,
tình tìm phương nao?