Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/07/2021 05:59, số lượt xem: 29

Hoa nở một mình bãi vắng,
đành suông kiếp phận sinh ly.
Sinh ra đã đời mây trắng,
đành theo cõi gió bay đi.