Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày Hôm kia 20:33, số lượt xem: 25

Có lẽ nào em đã về dưới đất,
hoá thân thành hoa cỏ may?
để mỗi bận đồi hoang úp mặt,
trái tim anh hoa cỏ găm đầy.

Thanh Trì 2019