Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/04/2021 08:01, số lượt xem: 69

Bàn ghế giờ đây còn ngóng đợi?
chỗ ngồi ngày ấy giống nay không?
Cổng trường ai đứng chờ ai gọi?
gót nhỏ còn ai kịp bước cùng?

Thanh Trì 2020