Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/08/2021 06:23, số lượt xem: 33

Đám mây trôi mỏi khung trời lớn,
hay nỗi niềm ai giữa trống không!
Cánh chim di trú chân trời mượn,
hay nỗi cô đơn giữa cõi buồn!