Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/03/2021 06:42, số lượt xem: 50

Đám mây trôi mỏi khung trời lớn,
hay nỗi niềm ai giữa trống không.
Cánh chim di trú chân trời mượn,
hay nỗi cô đơn giữa cõi buồn.