Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/07/2021 15:30, số lượt xem: 25

Chợt như bóng lạ bàn chân,
lẽ nào lối cũ xoá dần dấu xưa?
Hay là  nước mắt theo mưa,
đã trôi hết buổi tiễn đưa hôm nào?

Thanh Trì 2020