Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/05/2021 15:12, số lượt xem: 69

Trăng em dìu dịu bến hiền.
Trăng trời rời rợi rọi miền viễn du.
Mai sau dù ở cõi nào,
lối về đã sẵn trăng sao dẫn đường.
Còn em là giọt trăng ngân,
dịu dàng rải đắp mộ phần cho anh.

05/8/2019