Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 09/05/2021 06:45, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Đỗ Quảng Hàn vào 17/10/2021 20:02

Kiếp nạn rập rình ngày tận tuyệt,
thân đơn mòn mỏi ải trầm luân.
Cõi người nửa đoạn đi chưa hết,
đã thoáng hồn xưa đợi cuối thôn.