Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/05/2021 06:45, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đỗ Quảng Hàn vào 10/05/2021 06:46, số lượt xem: 40

Kiếp nạn rập rình ngày tận tuyệt,
thân đơn mòn mỏi ải trầm luân.
Cõi người nửa đoạn đi chưa hết,
đã thoáng hồn xưa đợi cuối thôn.