14.00
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 12/10/2022 08:08, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Đỗ Quảng Hàn vào 12/10/2022 18:21

Tưởng mạch thơ bị đứt,
bởi sông quê không còn.
Cháu Nội cất tiếng khóc,
Cấu tứ lại trào tuôn.
Tưởng hồn thơ đã chết
khi trăng xưa không còn
Gặp sông Hồng dào dạt
gọi thơ tôi về nguồn.


Thanh Trì 04/4/1919