Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/05/2021 06:54, số lượt xem: 63

Đường làng đom đóm bay trôi,
chợt thương đời bụi sao rơi dạt bờ.
Xa quê từ bấy đến giờ,
hồn quê cùng với sao chờ về quê.