Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/07/2021 06:21, số lượt xem: 34

Chuông nhà thờ Nghĩa Dũng,
đã tắt tiếng từ lâu.
mới thấy lòng hối tiếc,
không nghe chuông từ đầu.