Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/06/2021 06:04, số lượt xem: 44

Bỏ sông bỏ bến cho ai,
để hồn lang bạt bạc phai áo đời.
Hết rồi lời hẹn sương mai,
để tình tan thuở giêng hai chúng mình.