Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/03/2021 10:58, số lượt xem: 62

Thương ơi thì thụt đồng lầy,
mẹ trên ruộng gặt, áo tơi gió lùa.
Tuổi thơ từ bấy đến giờ,
vẫn thơm mùi rạ gió lùa áo tơi

Năm 2019