Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/06/2021 06:22, số lượt xem: 52

Ngoài hiên thấp thoáng ai chờ,
là em hay chỉ giấc mơ giữa ngày?
Hương quen theo gió vào đây,
hay hương còn lại từ ngày em đi?
Em về không nói năng chi,
để hương bịn rịn níu ghì tim anh.

Thanh Trì 2020