Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/03/2021 06:55, số lượt xem: 63

Hãy tàn như một nén nhang,
hương thơm cho khắp thế gian bốn mùa.
Hãy buồn như một cơn mưa,
để cho đồng hạn lúa chờ bội thu.
Hãy sầu như mẹ khóc ru,
hiến con cho nước nghìn thu vững bền.

Năm 2019