Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/08/2021 06:07, số lượt xem: 35

Trời xa, mơ mỏi, lòng bất lực,
có nghĩa gì đâu giấc mộng suông!
Đất gần, sức đuối, chân chồn bước,
còn nói làm chi khát vọng cuồng!