Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/05/2021 13:22, số lượt xem: 44

Hàng Buồm sáng chở sương về sớm,
để cửa nhà ai lá rụng đầy.
Ước gì em cũng như tôi thấy,
áo dài thấp thoáng cuối Ngõ Mây.