Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 15/12/2022 14:59

Hối hả chuông Nghĩa Dũng
Gọi nhau về Cẩm Phong
Vội vàng lên xe khách
Giữa vùng sương trắng phau