Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/04/2021 06:33, số lượt xem: 60

Nhớ lần trở lại thơ ấu tuổi,
gặp em đứng hứng mưa mái tranh.
Nước gieo cánh trắng bàn tay nhỏ,
anh nghe hoa nở giữa tim mình.

Thanh Trì 2019