Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/08/2021 06:05, số lượt xem: 26

Vác mộng lên vai mải miết chạy,
sợ người đòi lại, đuổi sau lưng.
Giấc mơ xin được trong tay nải,
vẫn sợ rồi ra mất giữa chừng.