Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 27/07/2021 06:14, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Đỗ Quảng Hàn vào 12/10/2021 20:22

Lẽ nào giấc mộng đã thành.
khi cầm cái lạnh chúng mình trong nhau?
Lẽ nào đã đến kiếp sau,
em theo lời hẹn hôm nao đã về?