Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/07/2021 06:14, số lượt xem: 30

Lẽ nào giấc mộng đã thành.
khi cầm cái lạnh chúng mình trong nhau?
Lẽ nào đã đến kiếp sau,
em theo lời hẹn hôm nao đã về?