Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/04/2021 08:32, số lượt xem: 51

Tiếc mùi hương thoảng qua mau,
khi em ngoái lại nhìn sau chỗ ngồi.
Sợ em bắt gặp mắt tôi,
giả vờ gặm bút chì ngồi lặng im.

Vĩnh Lộc 1964