Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 01/09/2022 07:45

Thân gió mọc ở đâu
mà tay dài đến thế
Tình gió giận phương nào
mà gầm gào đến vậy.