Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 08/02/2022 08:15

Lá đa đong đầy trăng  trĩu xuống,
lời anh tơ bấc rối ren.
Sương lạnh tay mềm không hiểu nổi,
tình anh hay chỉ gió bay đêm.