Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/05/2021 06:14, số lượt xem: 63

Thoang thoảng không gian mùi thị chín,
chợt hồn đẹp Tấm ngày xưa.
Bâng khuâng  giữa lòng bịn rịn,
giá như anh đến thì vừa.