Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/07/2021 06:20, số lượt xem: 24

Cách nhau vài bước nhớ,
mà sao xa ngàn trùng?
Cả hai nhà chung ngõ,
mà sao tình quay lưng?