Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 05/07/2021 06:49, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Đỗ Quảng Hàn vào 15/10/2021 17:07

Trong  gối chừng vọng về tiếng gọi,
lặng nghe từng sợi tóc chuyển mây.
Chợt hiểu nửa đời thân nhuốm bụi,
đêm đêm tuổi rụng đếm theo ngày.