Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/07/2021 06:49, số lượt xem: 30

Trong  gối chừng vọng về tiếng gọi,
lặng nghe từng sợi tóc chuyển mây.
Chợt hiểu nửa đời thân nhuốm bụi,
đêm đêm tuổi rụng đếm theo ngày.