Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 08/08/2021 06:38, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Đỗ Quảng Hàn vào 12/10/2021 20:18

Chợt nghe chiều trở lại,
cõi ngoài vọng thanh âm.
Lẽ nào em đang gọi,
từ chân trời trăm năm?