Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/03/2021 14:48, số lượt xem: 44

Cả đời đi mải miết,
giữa trần ai đã lâu.
Mệt mà không nghỉ bước,
vẫn cố đi thật mau.
Đi cho kịp ký ức,
để gặp em buổi đầu.
Gặp rồi cũng chẳng biết,
có về cùng với nhau?