Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 31/07/2021 06:24, số lượt xem: 52

Gặp nhau buổi ấy chưa kịp hỏi,
như giấc chiêm bao đứt giữa chừng.
Lẽ nào gió tạt mây trôi nổi,
sao lạc, trăng tàn giữa trống không!