15.00
Đăng ngày 02/02/2021 04:48, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đỗ Quảng Hàn vào 13/03/2021 10:02, số lượt xem: 194

Em xa  ngun ngút chân trời,
theo em lại sợ hụt hơi giữa đường.
Muốn thương nhưng khó mà thương.
thôi thì đến cõi vô thường gặp nhau.

7/ 2016