Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/05/2021 06:04, số lượt xem: 70

Rêu giữ hồn xưa xanh mái cổ.
Nắng hong ngói cũ sắc nâu nguyên.
Áo dài ai dệt thu vàng quá,
thong thả đi về bóng phố nghiêng.