Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/03/2021 16:02, số lượt xem: 48

Đang đi chợt có tiếng chào,
hình như mình gặp người nào đã quen.
Nhớ mặt mà lại quên tên,
hỏi ra thì lại là tên của mình.
Lẽ nào trong cõi nhân sinh,
có người giống hệt như mình lột ra?
Hay là ...hay là tối hôm qua,
quan tài đóng vội, gọi ma ời ời!