Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/07/2021 06:15, số lượt xem: 40

Em nay về phố thị
hồn cỏ may gió trôi.
Để đắng lòng mùa khế,
hoa tím nhàu tim tôi.