Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/03/2021 07:34, số lượt xem: 48

Trời sẵn mưa,  sẵn gió,
đất lo bão mất mùa.
Anh sẵn bao lời hứa,
em lo phận mình thừa.