Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/04/2021 06:43, số lượt xem: 69

Hẹn chiều em Cẩm Phong lên,
để sang đầu dốc Tử Niêm anh chờ.
Nôn nao Phong Ý từ trưa,
ngóng  ngong Nghĩa Dũng nhà thờ đổ chuông.

2/ 2019