Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/04/2021 08:01, số lượt xem: 65

Em mới vào đầu cấp,
anh đã lên mười hai.
Em nụ hoa e ấp,
anh chững chạc dáng trại.
Anh đi vào đại học,
em bâng khuâng thở dài.
Nếu mai này không gặp,
em gửi đời cho ai?

Thanh Hoá 2001