Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/04/2021 06:25, số lượt xem: 62

Chân trần, yếm lỏng, vai mềm mảnh,
bến vắng em ra gánh nước đêm,
Chợt gương sông hiện đôi huyền ảnh,
không biết đâu trăng đâu mặt em?

Thanh Trì 2019