Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/06/2021 06:04, số lượt xem: 48

Em cầm đi nửa vòng đêm,
nửa kia còn lại lặn bên kia rừng.
Em cầm đi nửa cõi buồn,
nửa kia đã giạt trong cơn mưa chiều.
Em cầm đi nửa thương yêu,
nửa kia anh giữ bao nhiêu năm rồi.
Em cầm đi nửa nụ cười,
nửa kia còn lại, con chơi cả ngày.
Em cầm đi nửa u hoài,
nửa kia còn lại cho người kế em.
Em cầm đi nửa cuộc tình,
nửa kia còn lại lênh đênh cõi người.

Thanh Trì 2020