Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/03/2021 07:20, số lượt xem: 56

Chẳng biết em ở đâu,
để gửi lòng thương nhớ.
Đã bốn mùa trăng tỏ,
kể từ hè xa nhau.

Chẳng biết em ở đâu,
để cho lòng ta đỗ.
Lá vàng bay đầy ngõ,
mùa thu đi rất mau.

Chẳng biết em ở đâu,
để lòng ta che tủ,
Rét đã luồn trong gió,
đường xa đêm mưa thâu...

Chẳng biết em ở đâu!
Chẳng biết em ở đâu!